Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มอาชีพ
E-service
Social Network
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2566
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ข้อบัญญัติ
แผนพัฒนาสามปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
งานนโยบายและแผน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนอัตรากำลังสามปี
แผนป้องกันการทุจริต
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานการดำเนินงานประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
พรบ.ข้อมูลทั่วไป
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
ร้องเรียนการทุจริต
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


สถิติการเข้าใช้งาน
ประกาศ ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่2/2566 (24 พ.ค. 2566)  
ประกาศ ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่2/2566 (24 พ.ค. 2566)  
ประกาศ ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่3/2566 (24 พ.ค. 2566)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 25... (27 เม.ย. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 25... (11 เม.ย. 2566)
ประชาสัมพันธ์ งบการเงินและรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปี 2... (11 เม.ย. 2566)
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประ... (31 มี.ค. 2566)
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง พ.ศ.2566 (28 มี.ค. 2566)
ประกาศ ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่2/2566 (02 มี.ค. 2566)
ประกาศ ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่1/2566 (15 ก.พ. 2566)
ประกาศ ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่1/2566 (15 ก.พ. 2566)
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทัก... (08 ก.พ. 2566)
ประกาศ ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่1/2566 (03 ก.พ. 2566)
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) พนักงานจ้างตามภารกิ... (03 ก.พ. 2566)
ประชาสัมพันธ์ รับสมัคร TO BE NUMBER ONE (02 ก.พ. 2566)
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเพื่อการสรรหา และเลือกสรรพนักงานจ้าง วันเวลา สถานที่ในกา... (30 ม.ค. 2566)
ประชาสัมพันธ์ เนื่องด้วยสำนักงาน ป.ป.ช. มีความประสงค์ที่จะประเมินความคิดเห็นของป... (27 ม.ค. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ... (18 ม.ค. 2566)
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ... (05 ม.ค. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 25... (03 ม.ค. 2566)
Responsive image
พบเห็นการทุจริต โทรแจ้ง 075355873

ประมวลภาพกิจกรรมการแข่งขั... (07 เม.ย. 2566)  

ทำบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับ... (03 ม.ค. 2566)  

เดินขบวนรถบุปผชาติ งานดอก... (18 ก.ค. 2565)  

กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโร... (08 ก.ค. 2565)

กิจกรรมปลูกต้นไม้ วันต้นไ... (27 พ.ค. 2565)

รวมใจไทยปลูกต้นไม้ เพื่อเ... (19 พ.ค. 2565)

อบต.นางหลง ร่วมกับปศุสัตว... (28 เม.ย. 2565)

องค์การบริหารส่วนตำบลนางห... (26 เม.ย. 2565)

คณะผู้บริหารและพนักงานร่ว... (22 เม.ย. 2565)

กิจกรรมจิตอาสา (23 มี.ค. 2565)

รูปคณะทำงาน (21 ม.ค. 2565)

ยินดีต้อนรับ (21 ม.ค. 2565)

ภาพกิจกรรมตอนเเถลงนโยบาย (21 ม.ค. 2565)

พนักงานและผู้บริหารร่วมกั... (10 ส.ค. 2564)

พนักงานและผู้บริหารร่วมถว... (22 ก.ค. 2564)

มอบสุขาเคลื่อนที่ให้เเก่ค... (25 ธ.ค. 2563)

ผลงานจับสัตว์น้ำคนพิการ (25 ธ.ค. 2563)

คณะกรรมการตรวจรับได้ลงพื้... (24 ธ.ค. 2563)

ลงพื้นที่บริการชาวบ้าน (10 ธ.ค. 2563)

โครงการฝึกอบรมสตรี (19 ต.ค. 2563)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศประชาสัมพันธ์ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาร... (07 เม.ย. 2566)  
ประชาสัมพันธ์ประกาศผลผู้ชนะเสนอราคาโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หล... (09 มี.ค. 2566)  
ประกาศประชาสัมพันธ์ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หล... (21 ก.พ. 2566)  
ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังโรงเรี... (31 ม.ค. 2566)
ประชาสัมพันธ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ... (24 ม.ค. 2566)
ประกาศประชาสัมพันธ์ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาร... (10 ม.ค. 2566)
ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน... (04 ม.ค. 2566)
ประชาสัมพันธ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ... (28 ธ.ค. 2565)
ประกาศร่างองค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสร... (19 ธ.ค. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเห... (15 ธ.ค. 2565)
ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลว... (09 ธ.ค. 2565)
ประชาสัมพันธ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบปร... (06 ธ.ค. 2565)
ประชาสัมพันธ์ ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้... (30 พ.ย. 2565)
ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรั... (21 พ.ย. 2565)
ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลว... (15 พ.ย. 2565)
ร่างประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง เรื่อง ประกาศราคาจ้างก่อสร้างปรับปรังซ่อมแ... (10 พ.ย. 2565)
ประชาสัมพันธ์ ประกาศราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้... (31 ต.ค. 2565)
ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส... (07 ต.ค. 2565)
ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนเถียะ) ... (07 ต.ค. 2565)
ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองจิกโคกทราง... (07 ต.ค. 2565)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบป... (03 ต.ค. 2565)  
ประชาสัมพันธ์ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โครงกา... (13 ก.ย. 2564)  
ประชาสัมพันธ์ ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง "โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จ... (06 ก.ย. 2564)  
ประชาสัมพันธ์ ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง "โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบปร... (06 ก.ย. 2564)
ประชาสัมพันธ์ ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง "โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายชลประทานไส... (06 ก.ย. 2564)
ประชาสัมพันธ์ ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง "โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รห... (05 ต.ค. 2563)
ประชาสัมพันธ์ ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง "โครงการซ่อมสร้างถนนเป็นลาดยางผิวจราจร ... (05 ต.ค. 2563)
ประชาสัมพันธ์ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้่าง "จัดซื้อรถบรรทุก ๖ ล้อ ขนาด ๔ ตัน ปริมา... (05 ต.ค. 2563)
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ.2563 (19 มิ.ย. 2563)
Responsive image
ร้องเรียนการทุจริต
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
Responsive image