Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มอาชีพ
E-service
Social Network
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2566
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ข้อบัญญัติ
แผนพัฒนาสามปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
งานนโยบายและแผน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนอัตรากำลังสามปี
แผนป้องกันการทุจริต
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานการดำเนินงานประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
พรบ.ข้อมูลทั่วไป
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
ร้องเรียนการทุจริต
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
อุทธรณ์ผลการพิจารณาประกาศผลผู้ชนะการประกวด (e-bidding)
การวิจารณ์ร่าง TOR (e-bidding)
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


สถิติการเข้าใช้งาน
ประชาสัมพันธ์การยืนยันสิทธิเพื่อขอเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลนางห... (03 ต.ค. 2566)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 25... (02 ต.ค. 2566)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 25... (30 ส.ค. 2566)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 25... (24 ส.ค. 2566)
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเที่ยวงานประเพณี "ดอกจูดบาน งานกาชาดและของดีเมืองชะอวด ประจำ... (21 ส.ค. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2... (07 ก.ค. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 25... (21 มิ.ย. 2566)
ประชาสัมพันธ์ ฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง (19 มิ.ย. 2566)
ประชาสัมพันธ์รณรงค์ 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก (09 มิ.ย. 2566)
ประชาสัมพันธ์ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการขององค์การบริหารส่ว... (02 มิ.ย. 2566)
ประชาสัมพันธ์ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหาร... (02 มิ.ย. 2566)
ประกาศ ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่2/2566 (24 พ.ค. 2566)
ประกาศ ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่2/2566 (24 พ.ค. 2566)
ประกาศ ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่3/2566 (24 พ.ค. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 25... (27 เม.ย. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 25... (11 เม.ย. 2566)
ประชาสัมพันธ์ งบการเงินและรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปี 2... (11 เม.ย. 2566)
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประ... (31 มี.ค. 2566)
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง พ.ศ.2566 (28 มี.ค. 2566)
ประกาศ ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่2/2566 (02 มี.ค. 2566)
Responsive image
พบเห็นการทุจริต โทรแจ้ง 075355873

ประชาสัมพันธ์การยืนยันสิท... (03 ต.ค. 2566)  

การลงนามความร่วมมือโครงกา... (25 ก.ย. 2566)  

โครงการ อบรมให้ความรู้เกี... (25 ก.ย. 2566)  

โครงการคัดแยกขยะ ประจำปีง... (07 ก.ย. 2566)

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลาก... (28 ส.ค. 2566)

โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพ... (08 ส.ค. 2566)

กิจกรรมโครงการตักบาตรวันอ... (08 ส.ค. 2566)

ประมวลภาพกิจกรรมการเดินขบ... (26 ก.ค. 2566)

องค์การบริหารส่วนตำบลนางห... (22 มิ.ย. 2566)

ประมวลภาพกิจกรรมการแข่งขั... (19 มิ.ย. 2566)

ประมวลภาพกิจกรรมโครงการพั... (09 มิ.ย. 2566)

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอด... (09 มิ.ย. 2566)

ประมวลภาพกิจกรรมการแข่งขั... (07 เม.ย. 2566)

ทำบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับ... (03 ม.ค. 2566)

ภาพกิจกรรมโครงการจัดส่งนั... (25 ก.ค. 2565)

เดินขบวนรถบุปผชาติ งานดอก... (18 ก.ค. 2565)

กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโร... (08 ก.ค. 2565)

ภาพกิจกรรมโครงการแข่งขันก... (24 มิ.ย. 2565)

กิจกรรมปลูกต้นไม้ วันต้นไ... (27 พ.ค. 2565)

รวมใจไทยปลูกต้นไม้ เพื่อเ... (19 พ.ค. 2565)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประชาสัมพันธ์ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคา e-bidding โครงการก่อสร้างปรับปรุงท่อเมน... (13 ก.ย. 2566)  
ประชาสัมพันธ์ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคา e-bidding โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริ... (13 ก.ย. 2566)  
ประชาสัมพันธ์ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคา e-bidding โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริ... (06 ก.ย. 2566)  
ประชาสัมพันธ์ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคา e-bidding โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริ... (06 ก.ย. 2566)
ประชาสัมพันธ์ประกาศประกวดราคา e-bidding โครงการปรับปรุงท่อเมนประปา สายหน้า อบต.-... (25 ส.ค. 2566)
ประชาสัมพันธ์ประกาศประกวดราคา e-bidding โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้... (25 ส.ค. 2566)
ประชาสัมพันธ์ประกาศประกวดราคา e-bidding โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสท... (23 ส.ค. 2566)
ประชาสัมพันธ์ประกาศประกวดราคา e-bidding โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสท... (23 ส.ค. 2566)
ประชาสัมพันธ์ประกาศร่าง TOR โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน ผอ.เขียว ... (16 ส.ค. 2566)
ประชาสัมพันธ์ประกาศร่าง TOR โครงการก่อสร้างปรับปรุงท่อเมนประปา สายหน้า อบต.-หัวย... (16 ส.ค. 2566)
ประชาสัมพันธ์ประกาศร่าง TOR โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถ... (10 ส.ค. 2566)
ประชาสัมพันธ์ประกาศร่าง TOR โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถ... (10 ส.ค. 2566)
ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน ผอ.เขียว ห... (03 ส.ค. 2566)
ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการปรับปรุงท่อเมนประปา สายหน้า อบต.-หัวยาง หมู่ที... (03 ส.ค. 2566)
ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ... (03 ส.ค. 2566)
ประชาสัมพันธ์ ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสท... (03 ส.ค. 2566)
ประกาศประชาสัมพันธ์ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาร... (07 ก.ค. 2566)
ประกาศประชาสัมพันธ์ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาร... (07 เม.ย. 2566)
ประชาสัมพันธ์ประกาศผลผู้ชนะเสนอราคาโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หล... (09 มี.ค. 2566)
ประกาศประชาสัมพันธ์ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หล... (21 ก.พ. 2566)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบป... (03 ต.ค. 2565)  
ประชาสัมพันธ์ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โครงกา... (13 ก.ย. 2564)  
ประชาสัมพันธ์ ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง "โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จ... (06 ก.ย. 2564)  
ประชาสัมพันธ์ ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง "โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบปร... (06 ก.ย. 2564)
ประชาสัมพันธ์ ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง "โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายชลประทานไส... (06 ก.ย. 2564)
ประชาสัมพันธ์ ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง "โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รห... (05 ต.ค. 2563)
ประชาสัมพันธ์ ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง "โครงการซ่อมสร้างถนนเป็นลาดยางผิวจราจร ... (05 ต.ค. 2563)
ประชาสัมพันธ์ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้่าง "จัดซื้อรถบรรทุก ๖ ล้อ ขนาด ๔ ตัน ปริมา... (05 ต.ค. 2563)
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ.2563 (19 มิ.ย. 2563)
Responsive image
ร้องเรียนการทุจริต
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
Responsive image