Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มอาชีพ
E-service
Social Network
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2567
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ข้อบัญญัติ
แผนพัฒนาสามปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
งานนโยบายและแผน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนอัตรากำลังสามปี
แผนป้องกันการทุจริต
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานการดำเนินงานประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
พรบ.ข้อมูลทั่วไป
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
ร้องเรียนการทุจริต
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
อุทธรณ์ผลการพิจารณาประกาศผลผู้ชนะการประกวด (e-bidding)
การวิจารณ์ร่าง TOR (e-bidding)
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
19 มี.ค. 2567
ถึง
30 ก.ย. 2567
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
06 ต.ค. 2566
ถึง
30 ก.ย. 2567
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
03 ต.ค. 2565
ถึง
30 ก.ย. 2566
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
13 ก.ย. 2564
ถึง
31 ธ.ค. 2564
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง ประชาสัมพันธ์ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสะพานวา-ต้นร่มเมือง รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.116-18 หมู่ที่ 1,3 บ้านนางหลง,ควนเถียะ ตำบลนางหลง (เงินเหลือจ่าย ปี 64)
06 ก.ย. 2564
ถึง
31 ธ.ค. 2564
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง ประชาสัมพันธ์ ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง "โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายชลประทานไสเรือ-เขตรถไฟ รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.116-33 หมู่ที่ 1 บ้านนางหลง (เงินเหลื่อจ่าย ปี64 อุดหนุน)
06 ก.ย. 2564
ถึง
31 ธ.ค. 2564
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง ประชาสัมพันธ์ ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง "โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 1,2,7 บ้านโคกไทรทอง,บ้านหนองจิก,บ้านโคกทราง ตำบลนางหลง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 65)
06 ก.ย. 2564
ถึง
31 ธ.ค. 2564
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง ประชาสัมพันธ์ ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง "โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากสายหนองจิกถึงสายหัวยาง บ้านหนองจิก,หัวยาง หมู่ที่ 2,6 ตำบลนางหลง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี 65)
05 ต.ค. 2563
ถึง
30 ก.ย. 2564
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง ประชาสัมพันธ์ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้่าง "จัดซื้อรถบรรทุก ๖ ล้อ ขนาด ๔ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๔,๐๐๐ ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๐๕ กิโลวัตต์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
05 ต.ค. 2563
ถึง
30 ก.ย. 2564
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง ประชาสัมพันธ์ ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง "โครงการซ่อมสร้างถนนเป็นลาดยางผิวจราจร ASPHALT CONCRETE รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.116-17 สายหน้า อบต.-หัวยาง ม.6 ต.นางหลง
05 ต.ค. 2563
ถึง
30 ก.ย. 2564
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง ประชาสัมพันธ์ ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง "โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.116-01 สาย นศ.4061 แยก ทล.4018-บ้านทุ่งใคร (ช่วงบ้านโคกทราง) หมู่ที่ ๖,๗ บ้านโคกแซะ,บ้านโคกทราง ต.นางหลง
Responsive image