Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มอาชีพ
E-service
Social Network
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2566
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ข้อบัญญัติ
แผนพัฒนาสามปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
งานนโยบายและแผน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนอัตรากำลังสามปี
แผนป้องกันการทุจริต
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานการดำเนินงานประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
พรบ.ข้อมูลทั่วไป
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
ร้องเรียนการทุจริต
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

พบเห็นการทุจริต โทรแจ้ง 075355873
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

07 เม.ย. 2566
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง ประมวลภาพกิจกรรมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 20-31 มีนาคม 2566 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง

03 ม.ค. 2566
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง ทำบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2566

18 ก.ค. 2565
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง เดินขบวนรถบุปผชาติ งานดอกจูดบาน ประจำปี 2565

08 ก.ค. 2565
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้สุนัขและแมว ในพื้นที่ ม.1-ม.7 ต.นางหลง

27 พ.ค. 2565
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง กิจกรรมปลูกต้นไม้ วันต้นไม้ประจำปีของชาติ

19 พ.ค. 2565
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง รวมใจไทยปลูกต้นไม้ เพื่อเเผ่นดิน

28 เม.ย. 2565
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง อบต.นางหลง ร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช ทำหมันสุนัขแมว ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง

26 เม.ย. 2565
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลงได้จัดทำโครงการพัฒนาส่งเสริมสตรี

22 เม.ย. 2565
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง คณะผู้บริหารและพนักงานร่วมปลูกต้นไม้เพื่อปรับภูมิทัศน์บริเวรหน้าอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง

23 มี.ค. 2565
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง กิจกรรมจิตอาสา
Responsive image