Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มอาชีพ
E-service
Social Network
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2566
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ข้อบัญญัติ
แผนพัฒนาสามปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
งานนโยบายและแผน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนอัตรากำลังสามปี
แผนป้องกันการทุจริต
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานการดำเนินงานประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
พรบ.ข้อมูลทั่วไป
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
ร้องเรียนการทุจริต
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
07 เม.ย. 2566
ถึง
30 ก.ย. 2566
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง ประกาศประชาสัมพันธ์ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566 (เดือน มกราคม-มีนาคม 2566)
09 มี.ค. 2566
ถึง
17 มี.ค. 2566
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง ประชาสัมพันธ์ประกาศผลผู้ชนะเสนอราคาโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังโรงเรียนวัดหนองจิก หมู่ที่ 2 ตำบลนางหลง
21 ก.พ. 2566
ถึง
01 มี.ค. 2566
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง ประกาศประชาสัมพันธ์ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังโรงเรียนวัดหนองจิก หมู่ที่ 2 ต.นางหลง
31 ม.ค. 2566
ถึง
28 ก.พ. 2566
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังโรงเรียนวัดหนองจิก หมู่ที่ 2 ตำบลนางหลง
24 ม.ค. 2566
ถึง
30 ก.ย. 2566
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง ประชาสัมพันธ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.116-07 สายป่าขาด หมู่ที่ 1 บ้านนางหลง
10 ม.ค. 2566
ถึง
30 ก.ย. 2566
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง ประกาศประชาสัมพันธ์ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาศที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 (เดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2565)
04 ม.ค. 2566
ถึง
13 ม.ค. 2566
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.116-07 สายป่าขาด หมู่ที่1 บ้านสายป่าขาด ตำบลนางหลง กว้าง 4.0 เมตร ยาว 1007 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4028 ตารางเมตร
28 ธ.ค. 2565
ถึง
28 ม.ค. 2566
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง ประชาสัมพันธ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.116-01 สาย นศ.4061 แยก ทล.4018-ทุ่งใคร (ช่วงสี่แยกโคกทราง-ทุ่งคุ่ม) หมู่ที่ 6,7 บ้านโคกทราง,บ้านทุ่งคุ่ม ตำบลนางหลง
19 ธ.ค. 2565
ถึง
26 ธ.ค. 2565
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง ประกาศร่างองค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.116-07 สายป่าขาด หมู่ที่1 บ้านสายป่าขาด ตำบลนางหลง กว้าง 4.00 เมตร ยาว1007เมตร หนา 0.15เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4028 ตาราเมตร องค์การบริหาร
15 ธ.ค. 2565
ถึง
23 ธ.ค. 2565
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.116-01 สาย นศ.4061 แยก ทล.4018-ทุ่งใคร (ช่วงสี่แยกโคกทราง-ทุ่งคุ่ม) หมู่ที่6,7 บ้านโคกทราง,บ้านทุ่งคุ่ม ตำบลนางหลง กว้าง 6.00เมตร ยาว520เมตร หนา 0.1
Responsive image